Oferta pracyBurmistrz Nowogardu
zaprasza do składania ofert na stanowisko

Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Od kandydata oczekujemy znajomości spraw związanych z :

  • zarządzaniem i utrzymaniem dróg gminnych;
  • oświetleniem ulic i skwerów;
  • komunikacją miejską;
  • zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków;
  • utrzymaniem zieleni.

 Dodatkowych informacji o naborze udziela Pani Barbara Zdun nr tel. 913926204, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami ogłoszenia

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ogłasza nabór uczestników do realizacji prac społecznie użytecznych w 2019 r.
Prace Społecznie Użyteczne realizowane będą we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Gminą Nowogard w okresie od 14.01.2019r.  do 31.12.2019r.
Prace społecznie użyteczne to element integracji zawodowej mający służyć wzmocnieniu kompetencji i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.
Realizacja prac odbywa się w oparciu o art. 73a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2017.1065 t.j. z dnia 2017.05.31)
Do udziału skierowanych zostanie 15 osób.

Prace społecznie użyteczne skierowane są do osób:

  • bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowogardzie,
  • zamieszkałych na terenie gminy Nowogard,
  • korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym.