wychlodzenie2Silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco poniżej 0o C
może mieć taki sam skutek jak stojące powietrze o temperaturze poniżej –30o C,
co bardzo często bywa przyczyną odmrożenia i wychłodzenia organizmu.

Odmrożenie – jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu!).

W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej narażonych odmrożeniem części ciała.

Typowymi objawami tego urazu są:

 • znaczne wychłodzenie,
 • zaczerwienienie,
 • utrata czucia oraz bladość palców rąk i nóg, nosa, małżowin usznych.

Wychłodzenie
– jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada poniżej 35o C.

Objawami wychłodzenia są:

 • zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie,
 • powolna mowa,
 • poczucie wyczerpania,
 • zaburzenia mowy,
 • senność.

Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie odmrożenia lub wychłodzenia:

 • rozpocznij powolne ogrzewanie osoby i poszukaj natychmiastowej pomocy medycznej,
 • rozpocznij od ogrzewania torsu tej osoby,
 • zdejmij przemarznięte ubranie,
 • ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj całe ciało kocem, folią aluminiową,
 • ogrzewaj go własnym ciałem.

Nie uznawaj pochopnie osoby wyziębionej za zmarłą, przed próbą reanimacji.

Przy odmrożeniach kończyn zanurz je w letniej wodzie o temperaturze ciała zdrowego człowieka.

Na inne odmrożone części ciała nakładaj ciepłe (nie gorące!) okłady.

Nie podawaj osobie dotkniętej odmrożeniem lub wychłodzeniem alkoholu, w szczególności gdy nie ma możliwości zapewnienia jej ciepłego schronienia.

Unikaj podawania kawy ze względu na zawartość kofeiny.

Nie podawaj żadnych leków, bez dodatkowych wskazań.