WYJAZD NA BADANIA MAMMOGRAFICZNE DLA PAŃ z TERENU NOWOGARDU i OKOLIC
Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej "Zdrowie" dnia 7 maja 2016r. organizuje wyjazd na badania mammograficzne do NZOZ Medical Care CRiDO
Szczecin Zdroje.
Oferta Składa się z kompleksowej porady:
- badanie mammograficzne
- wynik badania oraz konsultacja lekarska<br />
Rejestracja i szczegółowe informacje w biurze fundacji od godz 8.00 do godz 11.00 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym (budynek Laboratorium) tel. 91-3921356 wew.122, po godz 11ej tel.505-393-636
Dobrowolna wpłata na cele statutowe 7 zł.
PAMIĘTAJ! O ZDROWIE MUSISZ ZADBAĆ SAMA!

Zapraszam Prezes Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej "Zdrowie" Lidia Bogus