Azbest - 2021rBurmistrz Nowogardu Robert Czapla informuje, że w imieniu mieszkańców zamierza złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o przyznanie dotacji na usuwanie azbestu.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Nowogard dotacja będzie mogła pokryć do 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów azbestowych. Istnieje również możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został zdemontowany indywidualnie przez właścicieli nieruchomości w latach ubiegłych.

Kto może złożyć wniosek?

O demontaż i odbiór azbestu mogą ubiegać się właściciele lub współwłaściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowogard, a także fundacje, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, Rodzinne Ogrody Działkowe.

Gdzie się zgłosić?

Aby ubiegać się o demontaż i odbiór wyrobów azbestowych należy złożyć wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Plac Wolności 1, pok. 5 lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowogardzie, Plac Wolności 1, 72-200 Nowogard.

Wnioski dostępne są:

Do kiedy można składać wnioski?

Wnioski przyjmowane będą do 30 maja 2021 r.

WAŻNE INFORMACJE:

  1. Demontaż i odbiór eternitu będzie możliwy wyłącznie po uzyskaniu na ten cel dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
  2. Jeżeli WFOŚiGW przyzna naszej gminie środki finansowe to odbioru, transportu
  3. Koszty zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku, gmina nie udziela dofinansowania w tym zakresie.
  4. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z ,,Regulaminem przyznawania usługi usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Nowogard”, dostępnym na www.nowogard.pl w zakładce UWAGA! AZBEST oraz w Biurze Obsługi Interesanta.
  5. Demontaż pokryć dachowych z istniejących obiektów budowlanych zgodnie z prawem budowlanym wymaga zgłoszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym
  6. Przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu bezpośrednio do WFOŚiGW w Szczecinie
  7. Wnioski o dofinansowanie usuwania azbestu mogą składać także przedsiębiorcy,w zakładce UWAGA AZBEST.
  8. na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie www.wfos.szczecin.pl
  9. w Goleniowie. Kopię zgłoszenia z zaświadczeniem lub adnotacją o braku sprzeciwu ze strony Starostwa należy dołączyć do składanego wniosku.
  10. i przekazania do utylizacji wyrobów zawierających azbest dokona firma wyłoniona przez Burmistrza Nowogardu w trybie zapytania ofertowego.

UWAGA! Dotychczas złożone do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie zachowują swoją ważność, nie ma potrzeby składania wniosku ponownie.

Szczegółowych informacji i pomocy przy poprawnym złożeniu wniosku udziela:

Pani Anna Stokłos - pracownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Plac Wolności 5, II piętro, pok. 207, tel. 91 39 26 239, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BURMISTRZ ROBERT CZAPLA POZYSKAŁ ŚRODKI NA USUNIECIE AZBESTU
Zdrowiej i bezpieczniej jest na terenie Gminy Nowogard. O ile zdrowiej? O 38,85 ton rakotwórczego azbestu, który dzięki działaniom Burmistrza Nowogardu został usunięty z terenu naszej Gminy.

Gmina Nowogard w roku 2020 otrzymała dofinansowanie zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard” , która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kwota dotacji w tym roku wyniosła 18 267,60 zł. Z dofinansowania skorzystało 27 mieszkańców naszej gminy.

Po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia Burmistrz Nowogardu podpisał umowę z wykonawcą zadania - Logistyką odpadów azbestowych Sp. Zo.o z siedzibą w Bielsko- Białej przy ul. Szklanej 20.

Prace polegały na odpowiednim demontażu, zapakowaniu, załadowaniu, transporcie

i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujący się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy Nowogard. Zadaniem objętych zostało 27 nieruchomości, z których odebrano łącznie 38,85 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Realizacja przedmiotowego zadania spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie lokalnego społeczeństwa z powodu usunięcia szkodliwych dla zdrowia wyrobów azbestowych.

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ.

„Gmina Nowogard informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.