BURMISTRZ ROBERT CZAPLA POZYSKAŁ ŚRODKI NA USUNIECIE AZBESTU
Zdrowiej i bezpieczniej jest na terenie Gminy Nowogard. O ile zdrowiej? O 38,85 ton rakotwórczego azbestu, który dzięki działaniom Burmistrza Nowogardu został usunięty z terenu naszej Gminy.

Gmina Nowogard w roku 2020 otrzymała dofinansowanie zadania pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard” , która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kwota dotacji w tym roku wyniosła 18 267,60 zł. Z dofinansowania skorzystało 27 mieszkańców naszej gminy.

Po przeprowadzeniu procedury o udzielenie zamówienia Burmistrz Nowogardu podpisał umowę z wykonawcą zadania - Logistyką odpadów azbestowych Sp. Zo.o z siedzibą w Bielsko- Białej przy ul. Szklanej 20.

Prace polegały na odpowiednim demontażu, zapakowaniu, załadowaniu, transporcie

i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest znajdujący się na nieruchomościach osób fizycznych na terenie gminy Nowogard. Zadaniem objętych zostało 27 nieruchomości, z których odebrano łącznie 38,85 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Realizacja przedmiotowego zadania spowoduje poprawę jakości życia mieszkańców oraz wpłynie pozytywnie na środowisko i zdrowie lokalnego społeczeństwa z powodu usunięcia szkodliwych dla zdrowia wyrobów azbestowych.

Anna Stokłos
Wydział GKMiOŚ.