burmistrz Robert CzaplaW dniu 21 sierpnia 2020 r. została zawarta umowa na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowogard" podpisana przez Burmistrza Nowogardu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Kwota dofinansowania wynosi 55.542,00 zł.

W dniu 8 września 2020 r. burmistrz Nowogardu wystąpił z zapytaniem ofertowym do firm. Firma wyłoniona w drodze przetargu dokona demontażu, odbioru i utylizacji płyt azbestowych. Łącznie z terenu gminy może zostać usunięte 116,27 Mg wyrobów zawierających azbest. Wpłynęło 49 wniosków z terenu miasta i gminy Nowogard, w tym 7 na demontaż i 42 na odbiór i utylizację płyt azbestowych.

Po raz kolejny Burmistrz Robert Czapla pragnie wesprzeć mieszkańców w tym trudnym temacie jakim jest usuwanie wyrobów zawierających azbest. Dzięki staraniom Burmistrza sukcesywnie zmniejsza się ilość azbestu w naszej gminie, a tym samym oddziaływanie tego niebezpiecznego odpadu na środowisko oraz zdrowie ludzi.

Szczegóły ogłoszenia dostępne są pod linkiem, termin składania ofert do dnia 23.09.2020r do godzi. 12:00 .

Anna Stokłos