2016 03 17 laur cisowy001
W czwartek 17 marca br., obradowała Kapituła Lauru Cisowego. W spotkaniu pod przewodnictwem burmistrza Nowogardu Roberta Czapli udział wzięli członkowie Kapituły Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Saniuk, dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury Aneta Drążewska, prezes Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych Mieczysław Cedro, Adam Fedeńczak, Franciszek Karolewski, Eligiusz Rzechuła, Jan Tandecki oraz Urszula Berezowska pracownik Wydziału Rozwoju Lokalnego, Funduszy Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego.