2014 05 4 laur cisowy030Dnia 30 kwietnia br. w Nowogardzkim Domu Kultury, już po raz czternasty, wręczono wyróżnienia honorowe „LAUR CISOWY”.

Przy wypełnionej zaproszonymi gośćmi sali widowiskowej Nowogardzkiego Domu Kultury, burmistrz Nowogardu Robert Czapla, przywitał zebranych gości, a byli to m. in.: poseł RP Grzegorz Napieralski, Jacek Piechota były poseł i minister gospodarki, wicestarosta goleniowski Tomasz Kulinicz, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowogardzie Antoni Bielida, burmistrz Dobrej Barbara Wilczek, burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski, wójt Osiny Krzysztof Szwedo, sołtysi gminy Nowogard, radni Rady Miejskiej, byli burmistrzowie i wiceburmistrzowie Nowogardu, dotychczasowi laureaci Laur Cisowego, mistrzyni olimpijska Ewa Durska, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, dyr. ZK płk Jerzy Dudzik wraz z zastępcą ppłk Pawłem Kowalskim , płk Andrzej Pędziszczak dotychczasowy Dyrektor Okręgowy SW w Szczecinie, komendant komisariatu Policji w Nowogardzie podinsp. Małgorzata Figura wraz z zastępcą podinsp. mgr Mariuszem Nowak, dyrektorzy nowogardzkich szkół  oraz delegacja z Heide Manfred Willa - radny z Heide, Reinhard Woelk - honorowy obywatel Nowogardu i Heide, Anna Krauß – tłumacz oraz Georg Geisel – kierowca.

Po przywitaniu wszystkich zebranych gości,  burmistrz zaprezentował najważniejsze osiągnięcia i zmiany, jakie nastąpiły w mieście i w gminie Nowogard. Przemówienie okolicznościowe wygłosił również poseł RP Grzegorz Napieralski oraz przedstawiciele delegacji z miasta partnerskiego Heide.

Następnie przystąpiono do wręczania odznaczenia Laur Cisowy. Aneta Drążewska - dyrektor Nowogardzkiego Domu Kultury odczytała werdykt Kapituły Lauru Cisowego.

Decyzją Kapituły tegorocznymi laureatami zostali:

Kategoria – działalność społeczna

abrzostPani Anna Brzost

Pani Anna Brzost przez ponad 20 lat pełniła funkcję Prezesa Nowogardzkiego Zarządu Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Angażowała się osobiście okazując pomoc i zrozumienie dla ludzi, którzy znajdowali się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Polski Komitet Pomocy Społecznej działa na terenie Gminy Nowogard od 1958 roku. Jako organizacja społeczna dobrowolnie i bezinteresownie niesie wsparcie poprzez różne formy pomocy. Szczególną pomocą otoczone są osoby starsze, chore, samotne oraz rodziny wielodzietne. Realizując swoje zadania Polski Komitet Pomocy Społecznej wydaje żywność w ramach europejskiego programu pomocy żywnościowej PEAD oraz organizuje pomoc rzeczową dla najuboższych. Tylko w roku 2013 wydano 35 ton produktów żywnościowych. Skorzystały z tej pomocy 352 osoby.

 

 

Kategoria – biznes i gospodarka

2014 05 4 laur cisowy019Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp

Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp 1 stycznia 1996 roku utworzyła w Nowogardzie Regionalne Centrum Przedsiębiorczości. Uroczystego otwarcia zaadoptowanego obiektu przy ul. Wojska Polskiego 3 dokonał Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski w dniu 13 września 1997r. Dzięki udziałowi w konkursie na realizację projektu pod nazwą ,, Promocja zatrudnienia i rozwoju służb zatrudnienia'' ogłoszonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp otrzymała pozytywną opinię i dofinansowanie na uruchomienie Regionalnego Centrum Przedsiębiorczości – Inkubator Przedsiębiorczości w Nowogardzie. Podstawową działalnością Inkubatora jest tworzenie dogodnych warunków dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz poszukujących możliwości pozyskania nowych kwalifikacji. W czasie 18 lat działalności 45 firm opuściło Inkubator , z czego 29 podjęło samodzielną działalność gospodarczą. Z dniem 1 stycznia 2007 roku jednostka została przekształcona w Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,, Profit'. Obecnie w obiekcie pracują 32 osoby. Prowadzą oni własną działalność gospodarczą lub są zatrudnieni w 17 małych firmach.

Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,, Profit'' Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja – Postęp prowadzi samodzielną działalność jako placówka kształcenia ustawicznego. Obejmuje ona organizowanie i prowadzenie kursów, przekwalifikowań oraz nabywania nowych umiejętności przez różne grupy beneficjentów. W latach 1997 – 2013 przeprowadzono ponad 200 kursów i szkoleń , w których uczestniczyło 2100 osób. Od 2010 roku Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,, Profit'' wspiera działania Stowarzyszenia ,, Uniwersytet Trzeciego Wieku'' w Nowogardzie skupiającego ponad 100 osób z terenu gminy Nowogard , Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło w Nowogardzie ( około 100 osób) , Samorządowej Fundacji Opieki Medycznej ,, Zdrowie'', Zarządu Miejsko – Gminnego PPKS, Stowarzyszenia Wiejskiego ,, Nasza Ostrzyca '' i inne organizacje pozarządowe.

W czerwcu 2013 roku Szczecińska Fundacja Talent – Promocja – Postęp obchodziła jubileusz 20 – lecia jej powołania. Wyróżnienie ,, Laurem Cisowym'' za dotychczasową działalność Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości ,, Profit'' Szczecińskiej Fundacji Talent – Promocja- Postęp będzie podziękowaniem za 18 lat promowania przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład pracy podejmowany na rzecz mieszkańców gminy Nowogard.

Kategoria – Specjalny Laur Cisowy

2014 05 4 laur cisowy021Pan Zoran Balov

Pan Zoran Balov od ponad 25 lat rozwija swoją firmę na rynku naszego miasta i gminy tworząc lokalną infrastrukturę. Zainicjował współpracę pomiędzy Nowogardem i Veles z Macedonii, co zaowocowało podpisaniem umów partnerskich Nowogard – Veles i pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nowogardzie i SSOU ,, Kole aNedelkovski'' w Veles. Efektem współpracy są cykliczne wizyty w Nowogardzie i w Veles Gospopdarzy obu miast, co stwarza okazję do wymiany doświadczeń w zakresie funkcjonowania lokalnych społeczności, przenikania kultur i obyczajów. Dopełnieniem partnerstwa miast jest współpraca szkół i wizyty młodzieży macedońskiej w Nowogardzie i polskiej w Macedonii.

Kategoria – Złoty ,, Laur Cisowy''

afedenczakPan Adam Fedeńczak - właściciel Firmy Usługowo – Handlowej ,,AF''

Firma Usługowo – Handlowa ,, AF'' rozpoczęła swoją działalność w roku 1989. Wówczas to Pan Adam Fedeńczak, instruktor nauki jazdy o bardzo dobrej opinii i znakomitym doświadczeniu, wychodzac naprzeciw oczekiwaniom obecnego rynku w dziedzinie szkolenia kandydatów na kierowców otworzył jeden z pierwszych prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców w Nowogardzie. Ośrodek Szkoleniowy szybko nabrał tempa i zyskał określenie najlepszej szkoły dla kierowców. Po tym rozeznaniu rynku, oczekiwań klientów i dużym zapotrzebowaniu na tego typu usługi Firma ,,AF'' otworzyła drugi Ośrodek Szkolenia Kierowców w Szczecinie.

Firma Pana Adama Fedeńczaka otrzymała liczne wyróżnienia i odznaczenia: List Gratulacyjny Starosty Goleniowskiego w 2004roku, Laur Cisowy nadany w 2005 roku za osiągnięcia w roku 2004roku, Wyróżnienie Honorowe Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Statuetką Żołnierza Kombatanta za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz organizacji w 2005 roku, Srebrna Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego za Rozwój Regionu w 2009 roku.

Kategoria – Złoty ,, Laur Cisowy''

2014 05 4 laur cisowy027Panowie Mariusz Konieczny i Robert Mieleńczuk właściciele firmy Bono Fur Farm

Firma Bono Fur Farm to spółka , która działa na rynku od 10 lat i zajmuje się hodowlą norek. Obecnie spółka zatrudnia ok. 300 pracowników pracujących na 4 fermach : Wołowiec, Wołkowo, Czachowo i Nowa Dąbrowa. Główna siedziba firmy znajduje się w miejscowości Wołkowo należącej do gminy Radowo Małe. Firma prowadzi również działalność na terenie gminy Nowogard, gdzie odprowadzane są podatki. Na chwilę obecną firma Bono Fur Farm znajduje się w pierwszej dziesiątce światowych producentów skór, a doskonalenie jakości było strategicznym celem spółki od początku jej działalności.Właściciele firmy Bono Fur Farm Pan Mariusz Konieczy i Robert Mieleńczuk w lutym br. zostali laureatami Konkursu Rolnik Farmer Roku i otrzymali statuetkę ,,Złotego jabłka'' w kategorii działy specjalne produkcji rolnej. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , jest to najbardziej prestiżowe uhonorowanie dla rolników w Polsce. Nadrzędnym celem konkursu jest promowanie nowoczesnego rolnictwa i tych producentów rolnych, którzy dzięki swojej pomysłowości i inicjatywie rozwinęli gospodarstwa rolne wynosząc je na najwyższy światowy poziom.

Kategoria – Złoty ,, Laur Cisowy''

2014 05 4 laur cisowy001Jan Kozłowski

Firma Pana Jana Kozłowskiego powstała w 1974 roku. Początkowo funkcjonowała pod nazwą Zakład Mechaniki Pojazdowej. Firma zajmowała się warsztatowymi usługami motoryzacyjnymi, które z czasem zostały rozszerzone o sprzedaż samochodów marki Toyota i Mazda samodzielnie importowanych do kraju przez właściciela Pana Jana Kozłowskiego.

W 1981 roku po przebudowaniu obiektu powstał salon samochodowy, największy pawilon na Pomorzu , z którego zasłynęło miasto Nowogard. W tym czasie właściciel Pan Jan Kozłowski podpisał umowę z POLMOT z Warszawy na sprzedaż i obsługę samochodów Opel i Toyota.

W 1991 roku Pan Jan Kozłowski podpisał umowę dealerską z Toyota Motor Poland na obsługę i sprzedaż samochodów marki Toyota. Tym samym stał się jednym z pierwszych Autoryzowanych Dealerów Toyoty w Polsce. W roku 1992 odbyło się uroczyste otwarcie Autoryzowanej Stacji Dealerskiej Toyota w Nowogardzie. Obiekt w tym okresie był jednym z najnowocześniejszych w Polsce, w którym prowadzona jest sprzedaż samochodów, części zamiennych, akcesoriów oraz kompleksowa obsługa serwisowa włącznie z blacharnią i lakiernią.

W marcu br. Pan Jan Kozłowski został uhonorowany Buławą Nestora Przedsiębiorczości. Ta bardzo prestiżowa nagroda została przyznana przez Północą Izbę Gospodarczą , ktora wyróżnia osoby w szczególny sposób zasłużone dla rozwoju biznesu i regionu, a porzez swoją prace przyczyniające się do budowy dobrego wizerunku szczecińskich i zachodniopomorskich firm w Polsce, Europie i na świecie. Przyznana nagroda ma tym bardziej szczególny charakter, gdyż w marcu br. Pan Jan Kozłowski obchodził jubileusz 40 – lecia działalności gospodarczej.

2014 05 4 laur cisowy002

Anna Narkiewicz