Zarząd Budynków Komunalnych w Nowogardzie informuje, iż uchwałą nr XXXV/339/14 z dnia 14 marca 2014 r Rada Miejska w Nowogardzie przyjęła następujące stawki za jednorazowy odbiór z nieruchomości niezamieszkałej odpadów komunalnych z pojemnika o następującej pojemności:

Pojemność pojemnika

Zbiórka selektywna

Zbiórka nieselektywna

110 l., 120 l.

14 zł

16 zł

240 l

28 zł

32 zł

1100 l

140 zł

160 zł

7 m3

700 zł

800 zł

8 m3

800 zł

900 zł

Wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowić będzie iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych, przedstawionych powyżej stawek opłaty oraz ilości wywozów, przy czym w przypadku odpadów zmieszanych minimalna ilość wywozów w miesiącu wynosi dwa.

Przykładowo: 1 pojemnik na odpady zmieszane o pojemności 120 l, 2 wywozy w ciągu miesiąca: ((1 x 16 zł) x 2) = 32 zł

p.o. Kierownika ZBK
Grażyna Grosicka