Burmistrz Robert CzaplaBurmistrz Nowogardu Robert Czapla, pomimo czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku z epidemią COVID-19 podejmuje działania aby pomóc nowogardzkim przedsiębiorcom oraz uczniom szkół  branżowych (zawodowych). Burmistrz  pozyskał  pieniądze w wysokości ponad dwustu tysięcy złotych z Funduszu Pracy, na finansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Pieniądze te w wysokości dokładanie 213.083,00 zł trafią do nowogardzkich pracodawców zatrudniających uczniów. Dzięki  tym środkom, młodzież z nowogardzkich szkół zawodowych będzie mogła w praktyce nauczyć się wybranego przez siebie zawodu np. fryzjera, mechanika, piekarza, a przedsiębiorcy otrzymają dodatkowe pieniądze na rozwój swojej działalności.

Jowita Kogut
Referat Edukacji