1 lutego bieżacego roku burmistrz Nowogardu Robert Czapla spotkał się ze starostą goleniowskim Tomaszem Stanisławskim w sprawie zaprojektowania i budowy chodnika w Grabinie i Długołęce. W spotkaniu uczestniczyli również: zastępca burmistrza Bogdan Jaroszewicz, dyrektor wydziału dróg powiatowych i inwestycji Bogusław Zaborowski, nowogardzcy radni: Jerzy Kubicki oraz Jacek Jankowski a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Nowogardzie: skarbnik Marcin Marchewka oraz p.o. kierownika wydziału GKMiOŚ Wojciech Szponar.  Na spotkaniu ustalono, iż projekty chodników zostaną sfinansowane w części z funduszu sołeckiego (radny Jankowski zadeklarował, iż sołectwo Długołęka przeznaczy na ten cel 10 tys zł, natomiast radny Kubicki uzgodni z sołtysem Grabina podobny udział w kosztach) a pozostałą część - w przypadku większej kwoty za projekt i ewentualną budowę - sfinansuje gmina Nowogard wraz ze starostwem goleniowskim po uprzednim zabezpiecznieu środków finansowych w budżetach gminy i starostwa.

Andrzej Sawicki