Spotkanie z prezesem Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia DiabetykówW dniu 2 lutego 2023r odbyło się spotkanie Burmistrza Nowogardu Robert Czapli z prezesem Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków z siedzibą w Nowogardzie Eugeniuszem Tworkiem. Na spotkaniu omówiono dotychczasową bardzo dobrą współpracę pomiędzy burmistrzem a PSD Koło Nowogard. Burmistrz pogratulował Panu Eugeniuszowi objęcie funkcji prezesa zachodniopomorskiego oddziału PSD. Na spotkaniu ustalono, że we wrześniu 2023r odbędą się w Nowogardzkim Domu Kultury wojewódzkie obchody 40-lecia istnienia Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, na które zjadą się goście z całego województwa. W planach jest również zorganizowanie Ogólnokrajowych Obchodów Światowego Dnia Cukrzycy w 2024r w Nowogardzie.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków to organizacja zrzeszająca pacjentów z cukrzycą, ich rodziny i bliskich wokół problemu przewlekłej choroby metabolicznej. Podstawowym celem stowarzyszenia jest edukacja osób z cukrzycą i ich bliskich w zakresie życia z chorobą. Zajmują się także integracją społeczności pacjentów i ich rodzin. Ponadto PSD reprezentuje diabetyków przed władzami państwowymi i zabiegają o jak najlepsze warunki i dostępność do leczenia oraz propagują świadomość cukrzycy w społeczeństwie.

opr. Tomasz Zadróżny