Od blisko 12 lat z inicjatywy Burmistrza Nowogardu Roberta Czapli trwa porządkowanie naszej gminy. W pracach tych uczestniczą osoby skierowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz osoby skazane wyrokiem sądu za drobne przewinienia. Burmistrz Nowogardu Robert Czapla umożliwił także najemcom lokali mieszkalnych posiadających zadłużenie, spłatę długu w formie świadczenia rzeczowego. Z tej możliwości skorzystali mieszkańcy którzy wykonują prace porządkowe na terenie miasta i gminy. Osoby te sprzątały i odśnieżały ulice, odchwaszczały chodniki, likwidowały dzikie wysypiska śmieci oraz zacierały szpecące napisy na elewacjach budynków. Dzięki Burmistrzowi Robertowi Czapli każdego dnia widać grupy osób pracujących na naszych ulicach przyczyniających się do podnoszenia estetyki naszego miasta i gminy.

porządki gminne grabienie liści na terenie placu zabaw przy Neptunie
porządki gminne grabienie liści na terenie placu zabaw przy Neptunie

 

 

 

 

 

 

porządki gminne grabienie liści na zieleńcach wzdłuż kładek wkoło jeziora
porządki gminne grabienie liści na zieleńcach wzdłuż kładek wkoło jeziora
porządki gminne grabienie liści przy działkach ul. 15 Lutego
porządki gminne grabienie liści przy działkach ul. 15 Lutego
porządki gminne grabienie liści z terenu siłowni na plaży miejskiejporządki gminne grabienie liści z terenu siłowni na plaży miejskiej
porządki gminne na ścieżce wokół jeziora
porządki gminne na ścieżce wokół jeziora
porządki gminne sprzątanie chodników na ul. Bankowej
porządki gminne sprzątanie chodników na ul. Bankowej
porządki gminne zamiatanie chodników i parkingów ul. Żeromskiegoporządki gminne zamiatanie chodników i parkingów ul. Żeromskiego